Ambas Bouwkosten Adviesbureau - ik waak over uw bouwkosten
Tijdens het bouwproces, bij zowel nieuwbouw als renovatiewerkzaamheden, moet het bouwbudget stelselmatig worden getoetst. Hiermee voorkomt u dat u later met ongewenste uitkomsten wordt geconfronteerd. Door deze constante controle bespaart u zich een gang naar de bank of de raad van commissarissen (voor extra budget (met schaamrood op de wangen). Bovendien kunt u het bouwteam, in iedere fase van het bouwproces, aansturen op bouwkosten die zijn vastgesteld op basis van de meest recente en marktconforme gegevens.

Samenwerking met calculatiebureau
Bouwkostenadviesbureau AMBAS werkt samen met een vooraanstaand calculatiebureau, dat dagelijks voor aannemers calculeert. Het betreft een solide partner als het gaat om het verkrijgen van recente marktgegevens uit heel Nederland. AMBAS analyseert de verkregen gegevens en verwerkt deze informatie in de begrotingen. Hierbij volgt AMBAS de norm NEN 2634 (termen, definities en regels voor het overdragen van gegevens over bouwkosten en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten).

Unieke werkwijze met voordelen
Deze toepassingsmethodiek is uniek. Hierdoor kunnen marktconforme begrotingen worden afgegeven, ook wanneer er "onvoldoende gegevens" zijn om een gedetailleerd inzicht te verkrijgen. Bovendien beschikt AMBAS op deze wijze altijd over de meest recente marktgegevens.


Realisatie door MacHelp