Ambas Bouwkosten Adviesbureau - ik waak over uw bouwkosten

Nadat een eerste idee voor nieuwbouw van onroerende goed concretere vormen heeft gekregen, volgt de fase waarin de basis wordt gelegd voor het slagen van het project. Haalbaarheidsstudies, investeringsbegrotingen en exploitatiebegrotingen zullen uitwijzen of de opbrengsten door huur en/of koop in evenwicht zijn met de investeringen.

Financiële haalbaarheid
Een gedegen onderzoek is van groot belang om de financiële haalbaarheid van het project te kunnen toetsen. Onder de noemer 'huisvestingseconomie' onderzoekt AMBAS de haalbaarheid. Scherp inzicht, brede praktijkervaring en de inzet van specialistische software met diverse rekenmodellen geven een duidelijk beeld van de baten. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van gegevens uit recente begrotingen. Ook grondwaardeberekeningen laten we meewegen. Op basis van de norm NEN 2631:1979nl (investeringskosten van gebouwen) en de norm NEN 2632:1980nl (exploitatiekosten van gebouwen) wordt een duidelijk inzicht verkregen.


Gedegen onderzoek
Indien het budget niet toereikend blijkt te zijn, kan in de beginfase eenvoudig worden bijgestuurd. AMBAS verzorgt de herberekeningen en doet suggesties voor bezuinigingen. Uiteindelijk kunt u zich met een gerust hart richten op de uitvoering omdat u weet dat de financiële haalbaarheid gewaarborgd is.

Realisatie door MacHelp