Ambas Bouwkosten Adviesbureau - ik waak over uw bouwkosten
Bij aanvang van de uitvoerende fase in het project, is de aanneemsom bekend. In veel gevallen is er daarna geen controle over de uitgaven en bewaking van het budget. Ook hier biedt AMBAS toegevoegde waarde, ook als er geen primaire betrokkenheid is geweest in het voortraject.

Meerwerk voorkomen
AMBAS zal door middel van een gedegen budgetbewaking toezicht houden op het financiële aspect van de bouw. Dankzij een grote mate van inzicht en vakkennis, zowel op bouwkundig als financieel gebied, zal AMBAS onnodig meerwerk voorkomen om extra kosten te minimaliseren. Het bestuderen van de contracten en het screenen van de aannemersbegroting is daar slechts een onderdeel van.

Second opinion
Is naar aanleiding van een ontvangen begroting een 'second opinion' gewenst? AMBAS is in staat elke begroting te analyseren, of die nu is opgesteld door een aannemer of door een adviesbureau. We beoordelen onder andere of de begroting marktconform is. In een helder document wordt gerapporteerd en worden suggesties over de aanpak van eventuele drukpunten verwoord.
Realisatie door MacHelp