Ambas Bouwkosten Adviesbureau - ik waak over uw bouwkosten

Wat is een vierkante meter? Die vraag is niet moeilijk te beantwoorden, maar wanneer het gaat om het bepalen van het aantal verhuurbare vierkante meters (VVO) of gebruiksoppervlakte (GO) van een gebouw wordt het al een stuk lastiger.

 

Kosten per vierkante meter
Bij het bepalen van het Bruto Vloer Oppervlak (BVO), Verhuurbaar Vloer Oppervlak (VVO)of het Gebruiksoppervlak (GO) worden vaak eigen interpretaties aangehouden die leiden tot discussies over het juiste aantal vierkante meters en daarmee de eenheidsprijs per vierkante meter (BVO). AMBAS is gespecialiseerd in het vervaardigen van meetcertificaten. Enerzijds via onze eigen expertise, anderzijds dankzij lidmaatschap van de Vereniging De Vierkante Meter. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de eenduidigheid en het verbeteren van de kwaliteit van metingen in de ruimste zin van het woord conform de NEN 2580.

Werken volgens NEN 2580 en NTA2581
Met de juiste toepassing van de NEN 2580 kunnen reeds tijdens de projectontwikkeling de juiste aantallen vierkante meters worden bepaald. Mede door jarenlange ervaring is AMBAS in staat advies te geven over hoe het aantal meters VVO kunnen worden verhoogd. Dat is uiteraard alleen mogelijk in de ontwikkelingsfase van de bouw of een verbouwing. AMBAS levert bij de meetstaat ook een huurders verdeling met verdeling van de van de algemene ruimten over de diverse huurders conform bijlage D van de NEN2580.


Meting van hoge kwaliteit  >> GECERTIFICEERD!
De door AMBAS samengestelde meetcertificaten worden derhalve op basis van de norm NEN 2580:2007 (Oppervlakten en Inhouden van gebouwen) en NTA 2581 (opstellen van meetrapporten) van december 2011, vervaardigd en eventueel gecontroleerd door derden zodat de meeting de hoogste kwaliteit krijgt. Vanaf maart mag Ambas zich officieel certificaathouder noemen op de erkenningsregeling: SKG-IKOB Verklaring van erkenning voor oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581.

Realisatie door MacHelp